Mūsų veikla

Kooperatyvo veiklos funkcijos:

Realizuoja pajininkų užaugintą produkciją;

Aprūpina trąšomis, pesticidais, sėklomis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis ūkinei veiklai vystyti;

Derina pristatymus į uostus, bei kitas supirkimo vietas;

Reguliariai keičiasi informacija apie grūdų rinkos tendencijas;

Konsultuoja laukuose, padeda pasirinkti grūdų auginimo technologijas;

Tvarko kooperatyvo ūkinės veiklos dokumentus;

Organizuoja seminarus, lauko dienas, kitus kultūrinius renginius.

Teikiame sėjos paslaugas.

Teikiame organinių trąšų ir kalkių paskleidimo paslaugas.

Call Now Button